Có nên đầu tư dự án T&T Millennia City Long An không?

Theo chủ trương của chính quyền TP. HCM, thì từ năm 2020 – 2030 Long An sẽ thuộc một trong 3 khu vực được quy hoạch trở thành đô thị vệ tinh của khu Nam Sài Gòn. Nhờ cú huých chính trị mạnh mẽ đó, 170 doanh nghiệp đã và đang đua nhau xê dịch dần về phía tỉnh Long An, giành giật một thị phần chắc chắn cho sự phát triển bền vững và phồn thịnh trong tương lai của mình.